Zakat Mal Adalah

6
0
 1. Pengertian zakat mal

zakat mal adalah wajib hukumnya bagi seroang muslim menunaikan atau mengeluarakan zakat, dalam Islam zakat ada dua yang pertam adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan saat bulan ramadahan, lantas bagaimanakah dengan zakat mal, mari kita bahas tentang zakat mal di artikel ini.

zakat harta atau zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan secara syarak. Zakat berasal dari kata “zaka” yang artinya suci, baik, berkah, tumbuh, serta berkembang. Sedangkan kata “mal” berasal dari bahasa arab yang berarti harta atau kekayaan.

zakat mal adalah

 1. Syarat zakat mal

Setiap muslim wajib hukumnya mengeluarkan zakat mal jika memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Berikut syarat-syarat zakat mal antara lain:

 • Kepemilikan penuh
 • Kekayaan yang halal dan diperoleh secara halal
 • Kekayaan yang dapat berkembang dan dapat dimanfaatkan
 • Mencukupi hisab
 • Beras dari hutang
 • Mencapai haul
 • Dapat ditunaikan saat panen

Syarat zakat mal ini adalah untuk pendapatan atau kekayaan yang dimiliki seseorang tersebut. Dan jika syarat-syarat tersebut dapat dipenuhi maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat mal. Jadi buat kamu yang masih bertanya syarat zakat mal adalah hal-hal yang tersebut diatas

 1. Manfaat serta hikmah zakat mal

Ada beberapa manfaat serta hikmah yang dapat kita ambil jika kita mengeluarkan zakat mal. Hal ini akan terjadi jika kamu menunaikan ibadah zakat mal ini dengan rasa yang ikhlas. Berikut manfaat serta hikmah jika menunaikan ibadah zakat mal:

 • Mendidik dalam berinfak dan memberi

Allah swt berfirman dalam surah Saba: 39 “ Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dia-Lah pemberi rizki yang terbaik”

Dengan kita melakukan zakat mal dapat mendidik kita untuk berinfak dan memberi dengan rasa yang tulus dan ikhlas karena Allah swt. Karena dengan zakat mal juga dapat membersihkan harta yang kamu miliki

 • Meningkatkan keimanan serta ketakwaaan
Baca Juga:  Do'a Melihat Ka'bah

Menunaikan zakat mal adalah wajib hukumnya bagi seorang muslim. Dan jika kita menunaikan kewajiban tersebut merupakan bentuk keimanan serta ketakwaan. Hal tersebut dapat menghasilkan sikap yang baik pada seseorang jika seseorang tersebut menunaikan kewajiban tersebut seperti mengeluarkan zakat mal.

 • Menumbuhkan rasa simpati

Jika kamu menunaikan zakat mal artinya kamu juga membantu umat muslim lain yang membutuhkan. “Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepasakn arinya satu kesusuahan pada hari kiamat.” (HR.Muslim)

Menunaikan kewajiban zakat mal  dapat menumbuhkan rasa simpati terhadap orang-orang yang membutuhkan. Dan dengan zakat akan memberikan kecukupan serta kesejahteraan pada penerima zakat tersebut.

 • Menghindarkan diri dari sikap kekufuran

Mematuhi atas perintah Allah, dapat menjadikan penolong bagi diri seseorang agar terhindar dan sikap kekufuran sekaligus menghilangkan rasa sifat iri, dengki, dan hasad.

 • Mencegah diri dari gemerlap nya dunia

Manfaat serta hikmah yang terakhir ini adalah mengingatkan bahwa kita agar tidak terlena dengan kehidupan dunia. Karena harta yang dimiliki seseorang tidak akan bisa kita bawa mati, selain amal ibadah. Pada dasarnya setiap harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah swt.

 1. Kadar dan nisab zakat mal

Berpacu pada peraturan Menteri Agama, kadar dan nisab untuk zakat mal yang berkalkau di Indonesia adalah sebagai berikut:

 • Zakat atas emas dan perak

Nisab emas 85 gram dan perak 595 gram. Kadar emas dan perakh senilai 2,5%.

 • Zakat atas perdagangan

Sama halnya dengan emas dan perak, zakat hasil perdagangan memiliki kadar zakat sebesar 2,5%.

 • Zakat atas hasil pertanian dan perkebunan

Nisab zakat pertanian dan perkebuanan adalah setaa dengan 653kg gah, kadar nya sebesar 10% jika menggunakan tadah hujan, namun jika menggunakan irigasi dan teknologi pengarian sebesar 5%.

 • Zakat atas harta terpendam, berkembang dan kekayaan laut
Baca Juga:  Ayat alquran tentang merayakan tahun baru masehi

Dari kekayaan yang diperoleh, wajib mengeluarkan sebesar 20% dari keuntungan.

 • Zakat atas hasil penyewaan aset

Ketika hasil sewa setara dengan 653 kg beras, maka nisab sudah tercapat dan kadar zakatnya sebesari 5% dari keuntungn kotor , atau 10% dari keuntungan dari setelah dipotong biaya-biaya lain.

 • Zakat atas profesi

Nisab zakat ini setara dengan 85 gram emas, jika mencapai maka wajib hukumnya mengeluarkan tiap penghasilan diterima sebesar 2,5%.

 • Zakat atas hasil saham dan surat berharga

Nisab zakat in isetera dengan harga 85 gram emas, dan kadar zakat ini sebesar 2,5%.

Jadi, itulah penjelas mengenai zakat mall adalah kewajiban bagi setiap muslim , semoga dengan adanya artikel ini dapat menambah pengetahuan kita.

Ikuti berita terkini dari Redaksiku.com di Google News, klik di sini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *